Styrelsen

Styrelsen har en mandatperiod på ett år och väljs vid årsmötet i februari. Styrelsen består förutom presidiet av 5 ledamöter och ansvarar för den löpande verksamheten tillsammans med ett anställt hyresgästombud. Styrelsen sammanträder minst 10 gånger per verksamhetsår.

Vid eventuella frågor, kontakta i första hand vårt hyresgästombud Michael Kumlin på ombudsman@ssfstudent.se eller ring på 0707-64 03 12 (10-16 tis-fre)

Matilda Lindberg                                           Rebecka Ramsten
Ordförande                                                      Vice ordförande
ordf@ssfstudent.se                                         vordf@ssfstudent.se

André De Geer                                               Patrik Sundin
Kassör                                                             Sekreterare
kassor@ssfstudent.se                                     sekr@ssfstudent.se

Pouya Peighami                                            Douglas Carlson
Förhandlingsrepresentant                               Förhandlingsrepresentant
forhandlare@ssfstudent.se                             forhandlare@ssfstudent.se

Lisa Tilly
Förhandlingsrepresentant
forhandlare@ssfstudent.se

Valberedning: Mattias Danielsson, Selin Safer Demirbüker, Martin Brändefors 
valb@ssfstudent.se