Styrelsen

Styrelsen har en mandatperiod på ett år och väljs vid årsmötet i februari. Styrelsen består förutom presidiet av 5 ledamöter och ansvarar för den löpande verksamheten tillsammans med ett anställt hyresgästombud. Styrelsen sammanträder minst 10 gånger per verksamhetsår.

Vid eventuella frågor, kontakta i första hand vårt hyresgästombud Michael Kumlin på ombudsman@ssfstudent.se eller ring på 0707-64 03 12 (10-16 tis-fre)

Mattias Danielsson                                       Matilda Lindberg
Ordförande                                                      Vice ordförande
ordf@ssfstudent.se                                        vordf@ssfstudent.se
+46 (0)705942250                                           +46 (0)732034111

Martin Brändefors                                         Patrik Sundin
Kassör                                                               Sekreterare
kassor@ssfstudent.se                                    sekr@ssfstudent.se

André De Geer                                                Rebecka Ramsten
Förhandlingsrepresentant                             Förhandlingsrepresentant
forhandlare@ssfstudent.se                           forhandlare@ssfstudent.se

Tanja Musazai
Förhandlingsrepresentant
forhandlare@ssfstudent.se

Valberedning: Liana Swindoll, Pontus Nilsson, Selin Safer Demirbüker 
valb@ssfstudent.se