Styrelsemöte 30/1 kl. 18:00

Onsdag den 30 januari kl. 18:00 har vi styrelsemöte. Kallelse kommer inom kort till områdesföreningarnas representanter.