Styrelsemöte 26 mars kl. 18:00

På onsdag den 26 mars kl. 18:00 har vi styrelsemöte på Karlavägen 112. Kallelse och dagordning har skickats ut till områdesföreningarnas representanter. Välkomna!