Lucidor

Välkommen till områdesföreningen Lucidor belägen vid Stortorget i Gamla Stan!

Information till nyinflyttade

Du som är boende i huset Lucidor är även automatiskt medlem i Områdesföreningen Lucidor. Föreningsmedlemmar rekommenderas att söka medlemskap i gruppen med namnet ”Lucidor” på Facebook där det finns möjlighet att ta del av information om  föreningsmöten, event och fester samt att engagera sig i husets gemensamma aktiviteter.

Gemensamma utrymmen

Husets gemensamma utrymmen omfattas av Terassen uppe på taket och föreningslokalen Tavernan nere i källaren.

Terassen finns står öppen för alla som bor i huset Lucidor. Under sommarmånaderna är det populärt bland hyresgästerna att använda utrymmet till att odla trädgårdsväxter, grilla eller bara lyssna på musik och njuta av den vackra utsikten över hela Stockholm.

Tavernan är en populär festlokal som består av flera källarvalv med anslutning till varandra, inkl. dansgolv, musikanläggning, kök, garderob och bar. Lokalen måste bokas i förväg och tillhandahålls av föreningen i utbyte mot deposition.

Struktur och medlemskap

Vi är en ideell förening med syfte att verka för kamratskap och en trivsel. I enlighet med föreningens stadgar skall föreningen representera medlemmar samt ta tillvara på och främja medlemmars intressen i egenskap av hyresgäster i kommunikationen med SSF och SSSB.

Områdesföreningen Lucidors medlemmar utgörs av samtliga hyresgäster som har tecknat ett första- eller andrahands- hyreskontrakt med SSSB i området Lucidor i Gamla Stan.

Föreningen omfattar cirka 40 medlemmar. Medlemmar i föreningen har rätt att delta, yttra sig och rösta under föreningsmöten. Styrelsen består av Ordföranden, Vice ordföranden, Sekreterare och Kassör. Val av ny styrelse sker under ordinarie föreningsmöte i september månad och föregås av en valberedning samt kallelse minst två veckor i förväg.

Kontakt

För att kontakta områdesföreningen Lucidor, se efter anslag vid entrén eller skicka ett mejl till gruppen med namnet ”Lucidor” på Facebook. 

If you want to contact the local tenant association at Lucidor look for contact information at the entrancehall or contact us at our Facebook page, Lucidor. 

 Med vänliga hälsningar, 

Styrelsen i Områdesföreningen Lucidor