Lappkärrsberget

För att kontakta områdesföreningen se efter anslag vid entrén, se hemsida: www.lom.nu eller kontakta vårt hyresgästombud Michael via mail: ombudsman(at)ssfstudent.se för mer information.

If you want to contact the local tenant association at Lappkärrsberget look for contact information at the entrancehall, visit their webpage at: www.lom.nu or contact our ombudsman Michael at: ombudsman(at)ssfstudent.se for more info.