Kurland

För att kontakta områdesföreningen på Kurland, se efter i entrén för kontaktinfo eller kontakta SSF: s hyresgästombud Michael på: ombudsman(at)ssfstudent.se

If you want to contact the local tenant association at Kurland look for contact information at the entrancehall or contact our ombudsman Michael at: ombudsman(at)ssfstudent.se for more info.