Jerum

För att kontakta områdesföreningen se efter anslag vid entrén, se deras hemsida på: www.jerum.se/styrelsen/  eller kontakta vårt hyresgästombud Michael via mail: ombudsman(at)ssfstudent.se för mer information. På deras hemsida hittar du kontaktinformation för uthyrning av festlokal etc.

If you want to contact the local tenant association at Jerum look for contact information at the entrance hall, visit their web page at: www.jerum.se/styrelsen/ , here you can get contact information if you want to book the common rooms etc, or contact our ombudsman Michael at: ombudsman(at)ssfstudent.se for more info.