Hammarbyhemmet

För att kontakta områdesföreningen se efter anslag vid entrén eller kontakta vårt hyresgästombud Michael via mail: ombudsman(at)ssfstudent.se för mer information.

If you want to contact the local tenant association at Hammarbyhemmet look for contact information at the entrancehall or contact our ombudsman MIchael at: ombudsman(at)ssfstudent.se for more info.