Allmänt om områdesföreningar

Som hyresgäst kan du också på ett aktivt sätt vara med och påverka din boendemiljö. Detta gör du enklast genom din områdesförening. Det ett perfekt tillfälle att lära känna andra boende i huset och få meriterande erfarenheter inför framtiden.

Områdesförening är en ideell förening knuten till respektive bostadsområde och fungerar som en lokal hyresgästförening vars medlemmar är engagerade hyresgäster där du bor. Föreningen har till uppgift att verka för sina medlemmars intressen i frågor rörande boende och trivsel i bostadsområdet. Det är upp till föreningen hur verksamheten ska se ut och upp till dig själv hur mycket du vill engagera dig.

Områdesföreningen ansvarar även för föreningslokalen/bastun/gymmet där du bor. Utan en fungerande områdesförening kommer dessa aktiviteter inte längre att vara tillgängliga. Hyresvärden har alltså rätt att stänga gemensamhetsutrymmen om det inte finns en förening, så se till att hålla föreningen aktiv.

Varje områdesförening har rätt att varje år söka pengar från det s.k. föreningsbidraget som tillhandahålls av hyresvärden. Kravet för att föreningen ska få bidraget är att man har en fullt fungerande områdesförening.

Pengarna kan ni sedan använda till olika aktiviteter i ditt område, så som upprustning av lokaler, inköp av möbler och utrustning, gym eller till andra nöjen till förmån för de boende, exempelvis husfester och filmkvällar

Du kan läsa mer om hur man startar en områdesförening under Att starta en områdesförening.