Respektera Restriktionerna!

Vi vill uppmana alla hyresgäster att hålla ut och upprätthålla ett agerande som inte bidrar till ökad smittspridning av Covid-19. Det har börjat dyka upp uppgifter om att flera större fester spontant sker i gemensamma delar av fastigheterna, främst i korridorsboenden. Genom detta så ökar risken för att smittspridningen får ännu mer fart i ett redan ansträngt läge. Ta ditt ansvar och bidra inte till ökad belastning på sjukvården genom oaktsamhet och lättja. Dina handlingar gör skillnad!