Fullmäktigemöte 27/4 kl. 18:00

Nu på onsdag den 27 april har vi fullmäktigemöte kl. 18:00. Kallelse har gått ut till områdesföreningarnas representanter.